Chefer inom vården agerar krockkuddar

Cirka 40 procent av cheferna inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen slutar inom några år. Anledningen är att de agerar krockkudde mellan ledningen och medarbetarna, visar en ny avhandling.

Avhandlingen kommer från Sahlgrenska akademin och forskarna följde vilka hälsobefrämjande insatser som genomfördes i Göteborgs stad mellan 2002-2005 och hur medarbetarnas hälsa utvecklades under studiens gång. 3 000 anställda ingick i studien och i intervjuer med chefer visade det sig att det inte var så lätt att utöva ledarskap.

För att få reda på hur de hanterade stress intervjuades 21 chefer inom Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

– Vi fann att cheferna ofta fick agera stötdämpare för att kunna leda i ständig förändring med bibehållet förtroende från både ledning och medarbetare. Den egna stressen försökte man hantera genom att antingen identifiera sig med eller distansera sig från ledarrollen, säger Katrin Skagert, personalvetare och forskare på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Mer än 40 procent slutar

Forskarna använde sig också av data från en stor enkätundersökning av stressrelaterad ohälsa inom svensk hälso- och sjukvård och tittade särskilt på anställda i Västra Götalandsregionen. Det visade sig att mer än 40 procent av cheferna inte var kvar efter fyra år.

Avhandlingen visar att det behövs rimliga möjligheter att påverka sitt chefsarbete inom hälso- och sjukvården för att kunna fortsätta arbeta som chef.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.