Globalisering på gott och ont

Globaliseringen är idag ett hett diskussionsämne med både förespråkare och motståndare. Utan att göra någon värdering kan nog konstateras att den är här för att stanna och att det gäller att göra det bästa av den. Effekten på det svenska samhället har nog tydligast märkts i utflyttningen av företag och därmed arbetstillfällen till låglöneländer. Det talas ofta om industriverksamhet som inte upplever sig kunna konkurrera annat än genom att man vidtar denna drastiska åtgärd. Ofta är det säkert också sant, men effekterna riskerar samtidigt att slå hårt mot mot ett land som Sverige på sikt. Det hävdar detta nummers profil, Christian Berggren, professor i industriell organisation vid Linköpings universitet.

I några tänkvärda tankar utvecklar han sambandet mellan produktion och utveckling. Utan att ha tillgång till en produktionsapparat i närheten riskerar man på sikt förlora den kompetens som krävs för att utveckla nya spetsprodukter. Kompetensen flyttar också den bokstavligen ut ur landet.

Enligt Christian Berggren kan detta också bidra till att företaget som outsourcat sin verksamhet i ett längre tidsperspektiv ekonomiskt förlorar mer än man vinner på att flytta ut. Det är också förklaringen till att många svenska företag som tillverkar tekniskt avancerade produkter väljer att stanna i Sverige. De satsar istället på ett nära samspel mellan produktutveckling, produktion, automatisering och systematisk produktionsutveckling för att hålla uppe lönsamhetsnivåerna. Det vore klokt att fler företag övervägde vad det kostar på lång sikt att lämna Sverige. Å andra sidan vore det också klokt av politikerna att underlätta för företag att stanna kvar. Fortsätter Sverige att långsamt tappa sin tekniska kompetens kopplad till industriproduktion lever vi farligt. För i låglöneländerna kommer på sikt också kompetensen att byggas ut och där vill man säkert också börja mer med produktutveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.