Konsten att få en öppen och ärlig företagskultur

Företagskultur En transparent företagskultur skapar förtroende vilket i sin tur ökar effektiviteten i organisationen. Om däremot viktig information mörkas får medarbetarna ett lågt förtroende för organisationsledningen. Detta kan ge stora kostnader i form av dolda agendor och konflikter.

James O’Toole & Warren Bennis, amerikanska professorer i ledarskap och affärs-etik, ger följande råd till organisationer som vill skapa en transparent kultur:

1. Säg sanningen

Det finns ibland en vilja från chefer att bara säga det som folk vill höra, det vill säga en friserad positiv bild av verkligheten. Säg istället den osminkade sanningen. Det leder till att du uppfattas som ärlig, vilket ger en ökad chans att också den övriga organisationen beter sig på ett likartat sätt.

2. Uppmuntra medarbetare att säga sanningen

Det är ofta svårt för medarbetare på lägre organisatorisk nivå att våga framföra obehagliga sanningar till chefer på högre nivåer. Detta är dock vad cheferna behöver höra eftersom medarbetare på lägre nivåer sitter inne med information som chefer på hög nivå inte har. Se därför till att skapa förutsättningar för att medarbetare ska våga vara modiga och framföra nödvändig information.

3. Belöna sanningssägare och motvallskäringar

En organisation kan aldrig bli innovativ och effektiv om inte de rätta förhållandena om tillståndet i organisationen kommer fram. Det gäller därför att identifiera medarbetare som vågar berätta om hur verksamheten egentligen fungerar och tacka alla dem som framför ärlig kritik.

4. Träna på att genomföra svåra och obehagliga samtal

Lär dig att framföra obehaglig eller känslig information på ett sådant sätt så att du inte sårar berörda människor eller gör dem passiva.

5. Sök information från många källor

Det är bättre att lyssna på många informationskällor, till exempel kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och kritiker än att bara lyssna på några få nära medarbetare, som ofta har en begränsad kunskap om hur verksamheten fungerar.

6. Erkänn misstag

Om du föregår med gott exempel och öppet erkänner dina misstag fungerar det som en modell för andra i organisationen att göra detsamma.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.