Lägg grunden först

Som med mycket annat finns det inte någon patentmodell när det gäller val av verktyg och metod för att ta sig an ett kvalitetsarbete. Däremot finns det en rad olika modeller, metoder och verktyg som alla fungerar bra, men i lite olika kontext. Hittar man rätt modell för sin verksamhet kan man också nå storartade resultat. Men som sagt, det är svårt att hitta fram till sin väg i den djungel av modeller och verktyg som finns tillgängliga på marknaden.

Kvalitetsmagasinet gör i detta nummer ett försök att att lista en rad modeller och verktyg för att ge våra läsare en liten handledning. Men det viktiga i sammanhanget, när man ska göra sitt val, är att välja en modell som passar den egna organisationens förutsättningar och utvecklingsnivå. Och framför allt, är det viktigt att först arbeta med sin företagskultur och de gemensamma värderingarna. Forskning visar också att organisationer med stark egen kultur är mer framgångsrika än andra. Det finns också många exempel på förändringsarbete som misslyckats på grund av dålig planering och förankring. Kort sagt handlar framgången i sitt kvalitetsarbete lika mycket om att man lagt en grund gällande värderingar som att man väljer rätt verktyg.

Värderingar, arbetssätt och verktyg är såldes tillsammans nödvändiga ingredienser för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Men som i alla liknande sammanhang måste också ledningen ha en god insikt och övertygels om vägvalet för att man ska nå framgång. De måste helt enkelt förmå att sälja in budskapet om ett kvalitetsprojekts nödvändighet samtidigt som de är ansvariga för att en grund finns.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.