Ledare känner osäkerhet inför konflikter

Att hantera konflikter är något som många ledare känner obehag och osäkerhet inför. Många ledare upplever också att det är svårt att veta vad som förväntas av dem som ledare när det gäller konflikter. Det framkommer av en studie från Luleå universitet där Pia Lindström och Åsa Niemi intervjuat ledare i kommunala organisationer om deras tankar och känslor kring konflikter och hur de hanterar olika konfliktsituationer.

Men det finns mycket att vinna på att i tid ta hand om konflikter. I rapporten konstaterar Pia Lindström och Åsa Niemi att en olöst arbetskonflikt ofta ställer till det både för individ och för arbetsplatsen, vilket kan leda till sämre effektivitet och kreativitet, personligt lidande och dåligt klimat på arbetsplatsen. Ett sätt är att sammanställa någon form av handlingsplan eller vägledning som cheferna kan luta sig mot för att kunna lösa till exempel samarbetsproblem i ett tidigt skede.

En annan lösning är att satsa förebyggande genom att utveckla kommunikationen, utbilda medarbetare i mellanmänskliga relationer, ledarskap, konflikthantering, etik, medling och arbeta med att förstärka ledarnas självkänsla. Genom att se konflikter som en möjlighet istället för ett problem blir det också lättare att hantera och få ut något konstruktivt av konflikter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.