Skolans situation alarmerande

Allt sämre elevresultat och stora brister i kvalitetsarbetet. Den svenska skolan står inför stora utmaningar som måste lösas lokalt.

I veckan släpptes en ESO-rapport som än en gång visar att grundskoleelevers möjligheter att nå godkända resultat och få en likvärdig utbildning har försämrats sedan 90-talet. Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att lösningen ligger i kommunens styrning och förmåga att prioritera sina resurser.

– Det är i första hand inte mer pengar som behövs för att nå bättre elevresultat, utan bra ledarskap samt en klok användning av lärarnas arbetstid och andra resurser, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Bättre uppföljning

Enligt ESO-rapporten kan ett statligt resursfördelningssystem inte garantera att likvärdigheten ökar, eftersom det inte utgår från lokala förhållanden. Istället för de fram bättre kommunal uppföljning av elevernas prestationer, bättre statistik för elevernas resultat samt premiering av bra lärare och pedagoger genom bland annat genom ökad lönespridning.

Författarna anser också att kommunerna borde fördela en större del av sina resurser till skolor med elever från socioekonomiskt svaga hem, men det tror SKL inte nödvändigtvis skulle förbättra elevernas resultat. Däremot anser de att duktiga rektorer och lärare borde börja jobba på skolor med sämre resultat.

Vill du läsa mer om den alarmerande situationen i skolan och hur den kan förbättras, håll utkik i nästa nummer av Kvalitetsmagasinet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.