nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Så får du kreativiteten att flöda

Kreativitet är en bra måttstock för hur vi mår på jobbet. Här är sex områden som är viktiga för att främja ett kreativt klimat.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Kreativitet är en bra måttstock för hur vi mår på jobbet. Hög kreativitet hänger samman med låg stress, stort inflytande, bra samspel med kollegor och möjligheter att lära sig nya saker. En undersökning från Jusek, där över 2000 akademiker/tjänstemän ingår, visar att nära var femte akademiker/tjänsteman inte upplever att de får utlopp för sin kreativitet. Här är de bästa tipsen för att främja ett kreativt klimat, enligt Jusek:

Inflytande. Låt medarbetarna vara med och bestämma vilka arbetsuppgifter som bäst leder fram till de mål som satts upp och hur dessa utförs på bästa sätt.

Utvärdera process och mål. Låt inte utvärderingar enbart fokusera på resultaten utan även på tillvägagångssättet.

Avsätt tid och resurser. Idégenerering behöver sin egen tid. Ge tid för reflektion och resurser till nya idéer.

Ha en löpande dialog. Det är lättare att jobba vidare med en idé om det finns utrymme att stämma av med och få erkännande av närmaste chef.

Våga göra fel. För att pröva nytt måste det vara högt i tak för att ifrågasätta både ledning och gamla metoder. Dessutom behövs ett tillåtande klimat där det är okej att göra fel.

Rimlig arbetsbelastning. Få saker är så skadligt för kreativiteten som en hög grad av negativ stress.

Läs mer om undersökningen: Dåligt utrymme för kreativitet på svenska arbetsplatser

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.