Anne A Marbrandt tillbaka som ordförande för SFK

Kvalitet Anne A Marbrandt träder in som ny förbundsordförande för SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Hon efterträder Claes Berlin, som nu lämnar uppdraget av personliga skäl.

Anne A Marbrandt tillbaka som ordförande för SFK

Anne A Marbrandt har lång erfarenhet inom SFK och var från december 2018 fram till ordinarie stämma i april interimsordförande i förbundet. Därefter har hon varit vice förbundsordförande samt ordförande i SFK Syd innan hon nu alltså gick in som förbundsordförande.

Under många år har hon arbetat med kvalitetsfrågor i olika forum och ser uppdraget som förbundsordförande som en stor utmaning.

– Förbundet har många engagerade och kunniga medlemmar som representerar en stor bredd av olika kompetenser och intressen. Nu handlar det om att utifrån medlemmarnas aktuella behov samskapa för att effektivt driva verksamheten framåt, säger hon.

SFK har en viktig roll för att öka kvalitetskompetensen i Sverige, menar Anne A Marbrandt.

– Det innebär att vi behöver synas än mer på den nationella och internationella arenan. Vi vill också erbjuda stöd för våra kvalitetsprofessionella medlemmar, bland annat genom att tillhandahålla fortbildningar, nätverk och konferenser inom olika områden, förklarar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.