Dålig arbetsmiljö avspeglas i blodet

Dålig psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen avspeglar sig i medarbetarnas blod. Genom att analysera blodprov har forskare hittat samband mellan arbetsrelaterad stress och ändrade halter av tre ämnen i blodet, det skriver Prevent.

Det är forskare från danska Arbetsmiljöinstitutet och Köpenhamns universitet som gjort studien och ämnena som påverkades av stressen var hemoglobin A1c, testosteron och fibrinogen.

– Det här ger ju en möjlighet att undersöka kroppens tidiga stressreaktioner på dålig psykosocial arbetsmiljö, innan folk blir sjuka på riktigt, säger Åse Marie Hansen, seniorforskare på danska Arbetsmiljöinstitutet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.