Förebygg mobbning – här är tipsen

Enligt Prevent kan chefen göra mycket för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. Här får du veta vad.

Vilka mobbningssignaler ska du som chef vara uppmärksam på? Och hur ska du agera om dessa signaler upptäcks? Prevent har satt ihop ett antal tips för hur man som chef ska förebygga och agera mot mobbning.

– Om man lyckas se och stoppa tendenser till mobbning innan människor behöver tappa ansiktet, finns stora möjligheter att återställa balansen i relationer och att alla därmed kan arbeta kvar på arbetsplatsen, säger Ilona Björk Bovin, socionom och konsult i psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Råd till dig som chef:

• Tänk på att du som chef är norm- och gränssättande. Personalen kommer att göra som du.

• Var ute i verksamheten så ofta du kan. Det ger möjlighet till att känna av atmosfären.

• Ta tag i konflikter direkt. Konflikter kan leda till mobbning.

• Bemöt det som händer, när det händer. Att bli medveten om situationen gör det lättare att dra gränser och skapar eftertanke. Exempelvis: ”Det där var inte så schysst sagt.”

• Håll företagets policy om kränkande särbehandling levande. Frågan om normer och värderingar ska vara ett naturligt inslag på arbetsplatsmöten. Involvera dina anställda.

• Ta individuella samtal med den som är utsatt, respektive den/dem som inte agerar respektfullt.

• Klargör återkommande för din personal att du inte accepterar mobbning.

• Om du är osäker – rådgör med din chef eller anlita professionell hjälp innan du agerar.

• Begär utbildning i psykosocial arbetsmiljö och frågor som konflikter, mobbning och svåra samtal. Om du har personal- eller arbetsmiljöansvar har du rätt till sådan utbildning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.