Första bevakningsföretaget certifierat

Svensk Brand och Säkerhetscertifiering har certifierat Sydsec Bevakning i Lund, den första certifieringen i Sverige enligt Svenska Stöldskyddsföreningens nya norm, SSF 1063, ”Certifierat Bevakningsföretag”. Normen är baserad på kvalitetsledningssystemet ISO 9001 men med en stor portion branschanpassning. Speciellt höga krav ställs på organisation, personal, kompetensutveckling, arbetsmiljö, skydd och säkerhet samt kvalitetssäkrade rutiner.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.