Ja, och…

Kvalitetsmagasinets mångåriga chefredaktör Anna Nyström slutade nyligen och den nya chefredaktören Catharina Byström börjar till årsskiftet. Så frågan var vem som tar över under ett nummer.

Som vd och tidigare chefredaktör för flera av förlagets andra tidningar blev mitt svar att jag gör det. Men i samma ögonblick jag gjorde det for tankarna till en stimulerande kreativitetslek jag nyligen var med om på Tidskriftsgalan, branschens stora årliga arrangemang. Där gällde det att svara ”Ja, och…” istället för ”Ja, men…” när någon kom med ett förslag för att ge fortsatt uppmuntran oavsett om det handlade om ett bra eller dåligt förslag.

Så när jag sedan började arbeta med Kvalitetsmagasinet så har jag försökt hålla mig till ”Ja och” eftersom att jag ser det som en möjlighet att grotta ner mig lite djupare i tidningen och förstå dess kärna. Med andra ord; ”och då kan jag lära mig mer om Kvalitetsmagasinet”, eller ”och nu kan jag lära mig mer om kvalitetschefens roll” eller ”och vad händer kring nya Iso 9001”. Ja, att det finns mycket intressant att ta tag i är uppenbart.

Kvalitetschefens roll är exempelvis under förändring; fortfarande verkar det visserligen till en stor del handla om en operativ roll med fokus på metoder och verktyg, men trenden går mot att rollen ska bli en strategisk möjliggörare. En nyligen släppt rapport från forskningsnätverket SQMA, Swedish Quality Management Academy, pekar på detta.

Att kvalitetsarbete har en viktigt strategisk roll framgår också av det faktum att Swedac lanserade sin satsning ”Kvalitetslandet” på Kvalitetsmässan. Det är en plattform för att diskutera kvalitetsfrågor och framtidsutmaningar. Satsningens tyngd underströks av generaldirektör Peter Strömbäcks konstaterande att ”kvalitet är basen för vårt välstånd”.

Så en tidning om detta spännande område har en viktig funktion att fylla och därför ser jag en intressant utvecklingsresa framför oss där frågan ständigt måste vara att göra en bättre tidning och frågan på om vi kan genomföra det måste självklart bli: ” Ja, och…”.

 

Anders Pauser, tf chefredaktör

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.