Tandvårdens kundnöjdhet fortsätter sjunka – klyftorna ökar

Kundnöjdhet Tandvården har länge legat högt gällande kundnöjdhet, i perioder har branschen toppat listan över Sveriges mest nöjda kunder. Nu sjunker siffrorna en aning. Isabel Simon vid Svenskt kvalitetsindex, SKI, berättar varför.

Tandvårdens kundnöjdhet fortsätter sjunka – klyftorna ökar
En kundnära tandläkare drar upp betygen. Foto: Stockadobe

Nöjdhetsindex för tandvårdens kunder 2024 landade på 74,4, det visar den senaste undersökningen från SKI. Det är en marginell minskning från förra året då motsvarande siffra var 75,4. Snittet för alla branscher är dock 66,5 och det finns flera förklaringar till att just tandvården skattar högt på kundnöjdhetsparametern. Det menar Isabel Simon, analytiker på SKI. Inte minst är branschens smidighet en mycket uppskattad faktor.

– Det anses vara positivt att utförarna är så pass proaktiva som de är. Man blir kallad till ett besök där någon talar om för en exakt vilka behov man har, till skillnad från annan vård där man måste boka in läkarbesök på egen hand. Tandvården var också tidiga med att skicka kallelser via sms, vilket kundgruppen uppskattar, säger hon.

Stor skillnad mellan sektorer

Tandvårdens utförare har ofta en mer personlig kontakt med kunden än i många andra branscher vilket tryggar relationen. Detta syns framför allt i den privata sektorn, vilket kan vara en av förklaringarna till att kundnöjdheten inte dalar där förklarar Isabel Simon. Den privata tandvården fick 80,8 i kundnöjdhet, att jämföra med den offentliga som fick 65,6. Det är den största skillnaden mellan de två sektorerna sedan SKI började mäta kundnöjdheten.

Isabel Simon. Foto: SKI

– Det är vanligare att få gå till samma behandlare om man går privat. Inom folktandvården kan du få träffa olika personer vilket tenderar att dra ner betyget, säger hon.

Men den största anledningen till att kundnöjdheten går ner, om än marginellt, är att tillgängligheten har försämrats.

– Folktandvårdens kunder upplever långa väntetider. Det gäller även om man behöver boka om en tid, säger Isabel Simons.

Prisvärdhet mindre viktigt

Vid förra årets mätning uppgavs prisvärdhet vara en viktig aspekt för kundernas nöjdhet. Det uppges inte vara lika betydelsefullt längre.

– Det kan bero på att det ekonomiska läget har stabiliserats för en del personer sedan i fjol. Samtidigt ser vi att vissa avstår helt från att gå till tandläkaren på grund av privatekonomiska skäl, så det är ganska olika förutsättningar för olika kunder, avslutar Isabel Simon.

Mer om studien

Intervjuerna har genomförts via webbintervjuer mellan den 7–28 februari 2024. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de senaste 24 månaderna. 806 intervjuer har genomförts totalt varav 400 på folktandvården och 406 på privat tandvård.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.