Svårplanerad vardag för projektledare

Projektarbete har blivit vanligare, men det har också skett en förändring i hur man använder projekt. Trots detta används ofta traditionella och generella modeller för hur man ser på och arbetar med projekt, visar Andreas Nilsson vid Umeå universitet i sin avhandling.

I den traditionella synen på projektledning läggs planer fast i ett tidigt skede för att sedan styra hela projektarbetet. Men verkligheten för många projektledare är en helt annan. Jobbet innebär tvärtom, att kunna hantera föränderliga mål under en ständig tidspress. Enligt Andreas Nilsson påverkas och formas projektledarnas vardag av tre utmaningar; att Förstå, Ordna och Hinna.

Bland annat handlar arbetet till stor del om att hantera ändrade förutsättningar, utan att kunna förutse när förändringarna kommer, vad de innebär eller hur de påverkar projektet. Dessutom diskuteras, förhandlas och tolkas planerna under hela projektet och en stor utmaning för projektledare är att kontinuerligt förstå, det vill säga skapa mening och gemensam förståelse för planerna och projektet.

Att villkoren för projektledare ofta ändras gör det svårt att följa en tidsplan och arbeta mot tidigt uppsatta mål. Många projektledare löser detta genom att skapa utrymme för de förändringar, som de av erfarenhet vet kommer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.