Bryt byråkratin

Vi är fast i en tankefälla som gör det svårt att gå från våra gamla arbetssätt till en modern organisation. Det menar Kjell Lindström och Magnus Dalsvall som skrivit en idé- och debattbok om saken.

Bryt byråkratin

I boken ”Bortom tankefällan” skriver författarna och trendspanarna Kjell Lindström och Magnus Dalsvall om de utmaningar som dagens och framtidens organisationer står inför.

Organisationer genomsyras av gamla, invanda perspektiv och denna tankefälla gör det svårt att ta till oss kraven från moderna organisationssystem, ledare och medarbetare, skriver författarna. Det oönskade resultatet blir hämmade och byråkratiska organisationer.

Boken ges ut av Noden.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.