Finalisten: ”Kvalitet behöver inte vara avancerat”

Årets Kvalitetsprofil Vem blir årets Kvalitetsprofil 2023? Peter Kreitz är en av årets finalister.

Finalisten: ”Kvalitet behöver inte vara avancerat”
Foto: Adobe Stock/ Micasa Fastigheter

Den här veckan presenteras årets fem finalister, utan inbördes ordning. Näst på tur är Peter Kreitz, verksamhetssamordnare på Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Där jobbar Peter Kreitz med att beskriva, utveckla och följa upp kring verksamhetens processer och planering.

– Just nu är fokus på att skapa en enkel och tydlig verksamhetsplan för vårt bolag för 2024, att utveckla bolagets ledningssystem så det ska bli ännu mer levande och utveckla bolagets innovationsarbete så vi kan möta morgondagens utmaningar, säger han.

Enligt nomineringen är Peter Kreitz oerhört strukturerad och pedagogisk i sitt arbetssätt. Han beskrivs vara helt avgörande för Micasa Fastigheters ständiga förbättringar. Genom systemverktyg, rutiner och metoder har han lyckats driva igenom kvalitetsutveckling som i slutändan hjälper kommunens seniorer och behövande.

Grattis! Hur firade du beskedet?

– Jag firade genom att berätta för mina kollegor. Det kändes väldigt hedrande. Det känns också bra för bolaget i stort, och som att jag blir en representant för allt det bra som hela företaget åstadkommit. Det är ett kvitto på att vi gör någonting bra, att vi utvecklas och har kvalitet i fokus.

Varför nominerades du, tror du?

– Jag tror att det har att göra med att jag är inlyssnande och ser vilka kunskaper och egenskaper alla medarbetare har. Jag vill inte komma uppifrån och säga vad vi ska göra, utan alla ska vara med och bidra. Sen kan vi bidra med stöd och kunskap. Det handlar någonstans om att bryta ner kvalitet i begripliga beståndsdelar. Kvalitet är ett ord som skrämmer. Någonstans handlar det om att avmystifiera och konkretisera det ner i deras vardag. Att lyssna sig fram till det som behövs.

Vad är kvalitet för dig?

– Kvalitet är stort och smått. Någonstans handlar det om att vi utvecklas och använder våra resurser effektivt och sätter våra kunder i fokus. Små steg är jätteviktiga. Det kan lätt bli att man har skyhöga mål som är extremt svåra att uppnå. Om man ser till de små förbättringarna så är det lättare att se att vi kommer någonvart.

Beskriv något du gjort på jobbet som du är stolt över!

– Jag är stolt över att min kollega, Marcus Wistrand, och jag tillsammans har byggt upp ett bra ledningssystem med stor hjälp av våra medarbetare som kan verksamheten. Jag är stolt över att vi har en väldefinierad struktur, att vi kommit så pass långt och att medarbetare har tagit åt sig av ledningssystemet och använder det till vardags. Jag tror att det beror på att vi har varit uthålliga. Det har inte varit någon ”quick fix” precis, så tålamod och att engagera medarbetare har varit avgörande faktorer.

Vad är din största utmaning på jobbet just nu?

– Min största utmaning på jobbet är att fortsätta hålla våra beskrivningar av arbetssätten levande, och att fortsätta utvecklas och se vad vi kan bli bättre på. Vi måste fortsätta bygga på ledningssystemet som vi är så stolta över.

Om du tittar fem år framåt – Vilket kvalitetsarbete hoppas du ha åstadkommit då?

– Med fokus på resultatet hoppas jag att vi då har fått nöjdare kunder, att vi tagit tillvara på ekonomiska och miljömässiga resurser. Jag hoppas att det vi jobbar hårt för idag syns ännu tydligare då!

Vilka värden skulle du vilja se mer eller mindre av i kvalitetsvärlden framöver?

– Jag tror väl någonstans på att bryta ned begreppet lite och att inte göra det så avancerat. Alla behöver inte kunna standarden, men alla måste kunna ta grepp om kvalitetsbegreppet och utveckla en rutin eller tänka om. Det ska inte behöva bli den här höga hästen. Vi måste fortsätta våga lyssna på medarbetarna. Det är de som kan verksamheten, säger Peter Kreitz.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.