Många fallgropar i projekt

Ofta när ett problem uppstår eller man vill få någonting lite mer långsiktigt gjort i en organisation eller ett företag ropas det efter att starta ett projekt. Och i många fall är det en helt adekvat åtgärd. Men inte alltid, för fallgroparna är många.

Om man vill driva ett framgångsrikt projekt gäller det att tänka sig för och att ha rätt kompetens inkopplad för att ”baxa igenom det hela”. Ett framgångsrikt projekt kräver mycket arbete och stor skicklighet att också tillvarata det som man kommer fram till i projektpresentationen.

I denna utgåva av Kvalitetsmagasinet så ligger fokus just på projektens möjligheter och fallgropar. Till exempel betonas vikten av att få en rätt start, att undvika otydlighet, att begränsa, att skapa engagemang och att behålla erfarenheter.

Som alltid när det gäller tidningen så finns ett nyttofokus. Genom att läsa Kvalitetsmagasinet så ska man kunna göra ett ännu bättre arbete som kvalitetschef eller kvalitetsansvarig.

Allt fler har också upptäckt att Kvalitetsmagasinet är den enda oberoende tidningen på kvalitetsområdet som ger tillräcklig bredd. Ja, tidningen är faktiskt den enda oberoende på området.

Det finns en oerhörd potential i att driva verksamhetsutveckling och att satsa på kvalitet. Allt fler har börjat upptäcka det. I detta sammanhang hoppas jag att vi som tidning ska kunna erbjuda rätt kunskap för att underlätta för våra läsare i deras vardag. Det är den utmaning vi står inför så här i början av året och jag är övertygad om att 2008 blir ett mycket spännande kvalitetsår.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.