Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Kvalitetssystem Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Jag är nyss hemkommen från det årliga internationella mötet med ISO/TC 176 Quality management and quality assurance som i år ägde rum på universitetet på Azorerna. (Universitetet är förresten ISO 9001-certifierat – någon som vet om vi i Sverige har ett ISO 9001-certifierat universitet?)

Ca 170 deltagare från hela världen träffas för att diskutera och utbyta erfarenheter samt revidera ISO:s kvalitetsstandarder (122 länder deltar i kommittén). Eftersom det är tre år sedan den nya utgåvan av ISO 9001 publicerades har de flesta vägledningar och branschspecifika kvalitetsstandarder hunnit uppdateras, så på detta möte startades en ny arbetsgrupp – ”Future concepts”. Vilka nya områden behöver lyftas in i ISO:s kvalitetsstandarder?

Ebba Ossiannilsson, expert i SIS kvalitetsledningskommitté och Docent, Dr. Influenser och internationell kvalitetsexpert inom open online och flexibelt lärande, deltog för första gången på mötet och fick presentera ”Global challenges” (megatrender) som underlag för diskussionen. Det handlade bland annat om utmaningar som demografi, teknologi och globalisering men även om den fjärde industriella revolutionen.

Nya områden
Vad hände på mötet? Brainstorming, diskussioner gällande vilka områden som till en början ska ses över samt gruppindelning för kommande arbete – arbetet har bara börjat. Områden som t.ex. kundupplevelse, förändringsledning, ”people aspects”, agilitet och flexibilitet, informationsteknologi, kunskapsledning, organisations(kvalitets)kultur, etik och integritet röstades fram som viktiga. De mindre grupperna ska nu genomborra varje område och komma med tydliga förslag hur området kan påverka framtidens kvalitetsledning. En slutlig sammanställning med förslag kommer därefter skickas ut till alla medlemsländer för röstning och kommentarer, vintern 2019. Dokumentet ”Future concepts” ska sedan användas som input för revidering av ISO 9001 och alla andra kvalitetsstandarder inom ISO/TC176.

En annan intressant arbetsgrupp på mötet arbetade med ”ISO 9001 Brand Integrity” som ska säkerställa varumärket ISO 9001. Många gånger får ISO 9001 ta stryk för att t.ex. certifieringsrevisioner utförts på mindre proffsigt sätt. Med denna grupp hoppas man kunna påverka genom att samarbeta med certifierings- och utbildningsorgan, konsulter och IAF (International Accreditation Forum). Det finns t.ex. redan en mängd bra informationsmaterial om ISO 9001 för revisorer på IAF:s hemsida, men dokumenten behöver bli mer kända.

Låter arbetet spännande? Grupperna är öppna för alla deltagare i SIS/TK 304 Kvalitetsledning och vi välkomnar fler deltagare. Antingen bevakar man arbetet härifrån Sverige via SIS, eller deltar man direkt i de internationella arbetsgruppsmötena. Ring/mejla mig på 08-555 520 58/ tina.bohlin@sis.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.