Register förbättrar vårdkvaliteten

Förbättringsarbete Ett kvalitetsregister som samlar in uppgifter om döende patienter kan leda till förbättringar av vården i livets slutskede. Det konstateras i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Register förbättrar vårdkvaliteten

Lisa Martinsson, forskare vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, har utifrån Svenska Palliativregistret undersökt data om vård i livets slutskede. I avhandlingen har hon studerat vården av drygt 30 000 personer som avlidit i Sverige under 2007-2010. Resultaten visar att registret dels har förbättrat vårdkvaliteten för patienterna och dels har en viktig funktion i att fungera som stöd vid förändringar av rutiner så att vården av dessa patienter successivt kan förbättras.

Utifrån kunskaper från registret har en halvdagsutbildning satts ihop för läkare och sjuksköterskor som arbetar inom sjukhus och äldreboenden. Denna utbildning har bland annat fått effekten att patienter oftare informeras om att de bedöms vara i livets slutskede.

– Ett intressant fynd i avhandlingen är att de undersökta svenska patienterna oftare verkade ha vetskap om sin obotliga sjukdom jämfört med patienter i flera internationella studier. De svenska patienterna upplevde dock fortfarande en osäkerhet om behandling och sjukdom. Sjukvården skulle sannolikt kunna hjälpa denna patientgrupp att känna mindre osäkerhet genom att ge tydligare information, säger Lisa Martinsson.

 

 

Fakta: Svenska Palliativregistret

Registret upprättades 2004 och en världsunik databas med information om vård av patienter i livets slutskede. Viktiga områden i registret berör information från läkare, behandling av smärta och andra plågsamma symtom, förebyggande av trycksår, uppfyllelse av patientens önskan om vårdplats, exempelvis sjukhus eller eget hem, mänsklig närvaro vid dödsögonblicket och stöd till närstående efter ett dödsfall.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.