Testa din arbetsmiljö

Hur högt värderas frågor om hälsa och arbetsmiljö? Nu kan man själv testa hur affärsmässigt organisationen jobbar med dessa frågor.

Det pratas allt mer om vikten av trivsel och välmående medarbetare. Men det får inte stanna vid vackra ord. HR-bloggen.se har lanserat ett gratis test som på några minuter ska ge svar på hur det strategiska arbetet med arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa fungerar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.