Var femte chef ser fördelar med coronapandemin

Ledarskap Trots problem med att leda på distans ser ändå var femte chef i samhällsbyggnadssektorn fördelar med krisen. Det visar den senaste Byggschefsbarometern.

Var femte chef ser fördelar med coronapandemin
Bland det svåraste för chefer i byggsektorn har varit att hantera nya digitala verktyg och att leda på distans.

I  Novus-undersökning har 1 700 chefer i samhällsbyggnadssektorn besvarat frågor om hur de påverkats av pandemin. Den visar hälften av alla chefer i samhällsbyggnads-sektorn har förändrat verksamheten och för de flesta chefer har krisen i någon form påverkat deras arbete. Bland det svåraste har varit att hantera nya digitala verktyg och att leda på distans. Samtidigt ser var femte chef även fördelar med krisen.

Den visar att de flesta cheferna i samhällsbyggnad är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 procent i ganska eller mycket stor utsträckning. Fyra av 10 av cheferna i Byggchefsbarometern tycker det svåraste i Coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

Trots utmaningar ser var femte chef också möjligheter i krisen t ex digitalisering, effektivare möten och att resor kan undvikas till fördel för tid, pengar och miljö.

Kajsa Hessel.

– Det finns också chefer som vittnar om att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, berättar Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Stor omställning

50 procent av cheferna i samhällsbyggnad har förändrat verksamheten i någon form det vill säga lagt till, tagit bort eller förändrat någon del av den ordinarie verksamheten. I en undersökning genomförd av fackförbundet Ledarna med chefer i alla branscher är frågan något annorlunda ställd men mycket snarlik och där är motsvarande siffra 37 procent.

– Det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch, säger Kajsa Hessel.

Resultaten av undersökningen i korthet:

  • Fler chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om än i samtliga branscher trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. 50 procent har förändrat verksamheten i någon form.
  • De flesta chefer är påverkade av Corona i rollen som chef och ledare. 31 procent i ganska eller mycket stor utsträckning.
  • 4 av 10 chefer tycker det svåraste är hanteringen av nya digitala hjälpmedel och att det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.
  • Var femte chef ser möjligheter i krisen till exempel digitalisering och effektivare möten.
  • Konkurs och fackliga konflikter oroar ytterst få (2 procent). Det kan jämföras med att tre av fyra chefer i alla branscher tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.