Vi behöver inte fler maktfullkomliga chefer

Kvalitet Vi behöver nya typer av ledare, modiga ledare som vågar stå upp mot kortsiktighet, lyhörda och öppna ledare som inser att motivation är en konkurrensfaktor. Som förstår att det är dags att sluta chefa och börja leda.

Vi behöver inte fler maktfullkomliga chefer

Chefer måste vara förebilder i ett samhälle där värderingar, hållbarhet och transparens sätts i fokus. Den framväxande digitaliseringen håller också på att omvandla våra arbetsplatser och sättet att arbeta. Flexibilitet är inte regel för alla branscher och anställda, men många skulle vilja att det var så. Stelbenta, svårförstådda processer och onödiga regler premieras inte, inte heller byråkrati och hierarki.

Vi behöver inte fler chefer som skapar blinda följare. Chefer som de anställda följer eller snarare lyder, för att man känner att man måste eller för att inga andra alternativ finns. Vi behöver inte heller chefer enkom för sin egen makt, kontroll och vinnings skull. Chefer som när de axlat rollen, krampaktigt håller sig kvar till vilket pris som helst.

Vi behöver istället ledare med öppenhet, dialog och lyssnande som värdegrund. Världen behöver fler människor som vill leda. Politiska ledare, företagsledare och ideella ledare. Män och kvinnor. Gamla och unga. Olika kulturer. Olika religioner. Människor som vågar ha visioner, som tar ansvar och delegerar ansvar. Människor som är engagerade i uppgiften och i andra människor. Människor som har tillit och vågar släppa taget. Människor som andra vill följa. Följa för att det är utvecklande, lärande och givande. Följa för att man senare själv kanske axlar ett ansvar som ledare. Ledare med omtanke men också ledare med eftertänksamhet och konsekvensanalys: tänk om?

Starka ledare är modiga ledare som vågar stå upp mot kortsiktighet, mygel och tillfälliga nycker. Det är människor som gör det man tror på, som vill bidra och göra skillnad. Som både vågar sätta ned foten och fatta beslut, såväl som att inspirera och släppa lös kreativiteten. Hur kan man då skapa engagemang så att alla medarbetare vill bidra till att nå uppsatta mål?

Anställda och chefer har idag arbetsdagar som består av möten och åter möten, utan varken tid för förberedelser eller eftersnack. I tider av högt tempo, ökad tillgänglighet och större teknikinnehåll ställs det högre krav på att alla anställda måste leda sig själva. Våra smarta telefoner har blivit en självklarhet, men samtidigt ett gissel. För inte alltför länge sedan gick man hem från jobbet och var inte längre nåbar. Sladden på telefonen räckte inte så långt. Du var ledig. Nu finns jobbet ständigt närvarande i telefonen, surfplattan och datorn. Chefen behöver här vara en förebild både i det personliga ledarskapet och i att sätta gränser.

När vi kör fast i jobbet beror det sällan på att vi behöver lära oss en ny teknik. Det beror snarare på att vi stött på ett eller flera inre hinder. Det handlar allt som oftast om attityd, viljans kraft, bristande tro på sin förmåga eller rädsla för att göra bort sig. Därmed blir kulturen en avgörande faktor.

Ledaren behöver också ha en dialog kring så enkla frågor som vad som motiverar på jobbet och även ge de viktiga skälen för att man ska göra vissa saker. Ett tydligt ”varför” som ger motivation. Tillsammans skapar vi sedan en kultur av personligt ansvar, ger och tar konstruktiv kritik och hanterar hinder och problem som dyker upp. Det finns många som kan, men färre som vill. Bli den ledare som både kan och vill. Det är dags att sluta chefa och börja leda på riktigt.

 Kenth Åkerman, ledarskapsexpert. Aktuell med boken Sluta chefa, börja leda – Hur laget blir större än jaget.

Läs också: ”Du är ingen superhjälte”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste