5 sätt att fånga ledningens engagemang

Förbättringsarbete Om ledarskapet inte är med, se till att fånga det. Var taktisk först, sen kan ni börja jobba strategiskt. Det rådet ger Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates.

Under ett seminarium om Lean och Sex Sigma som Sandholm Associates arrangerade i Umeå förra veckan pratade Lars Sörqvist bland annat om ledarskapets betydelse för kvalitetsarbetet. Många av de företag som vi ofta lyfter fram som framgångsrika, Scania, Ikea, SKF och Toyota, alla har de ledare som med ett starkt personligt engagemang och deltagande visar vägen i kvalitetsarbetet.

– Förbättringsarbetet kan inte vara något som ligger utanför visioner, strategier, mål och affärsplaner. Det måste flyttas in i den apparaten, vara ett verktyg för verksamheten och efterfrågas av ledningen, konstaterar han.

Se upp med cheferna

Att medarbetarnas engagemang också behövs är självklart. Men Lars Sörqvist menar att engagerade medarbetare är inte det kritiska för att lyckas. Tvärtom kan det finnas en fara i att medarbetarna går för fort fram. Det finns otaliga exempel på när man släppt loss kraften hos medarbetarna, men där chefer och ledning inte hängt med och sett till att skapa rätt förutsättningar, inte avsatt tid eller visat intresse för resultaten.

– Det skapas enorma förväntningar i organisationen. Men om cheferna blir en bromskloss och inte själva tror på arbetet då kommer allt att rasa.

Alla kan förstås inte bli en Ingvar Kamprad eller Leif Östling, men ledarskapet är ändå helt avgörande för framgång. Den stora frågan är, hur får man då med sig ledningen?

– Det finns bara ett sätt, räkna och visa upp mätbara resultat, säger Lars Sörqvist.

Var taktisk i början

Vill man få ledningen att ge utrymme för att jobba med förbättringar måste man vara taktisk i början och visa med tydliga exempel på hur det kan bli en värdefull investering i verksamheten. Han tipsar om att börja med ett avgränsat projekt där du vet att det finns pengar att spara. Visa upp det och berätta hur mycket mer det finns att vinna på att jobba med förbättringar.

– Om du inte kan visa pengarna får du aldrig med dig cheferna. Börja där, visa mätbara resultat. Det kanske inte är det viktigaste projektet, men när ledningen är med, då kan du blir mer strategisk i förbättringsarbetet.

Fem tips: Så fångar du ledningens engagemang

  1. Visa mätbara resultat. Slå hål på myten att kvalitet kostar pengar.
  2. Skapa förståelse genom att utbilda och ge ledningen en teoretisk bas att stå på.
  3. Ge ledningen möjlighet att själva uppleva vad förbättringsarbetet kan ge.
  4. Se till att förbättringsarbetet blir en del av styrningen och ett sätt att förverkliga strategier och affärsplaner.
  5. Framgång föder framgång – var stolt, lyft fram allt gott som händer och fira ofta.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.