Assistansbolag införde stämpelklocka efter bidragsfusk

Kvalitetssäkring Bolaget FMF Assistans började med stämpelklockor hos brukare för att stävja fusk och motverka att tidrapporter fylls i fel.
– Några av kunderna har bett om det själva. Andra tycker inte alls att det känns bra, säger Kristina Wetterstrand, verksamhetschef på FMF Assistans.

Assistansbolag införde stämpelklocka efter bidragsfusk
Foto: Adobe Stock

Det hela började när FMF Assistans kontaktades av Försäkringskassan. Myndigheten hade upptäckt att en assistent till en brukare hade fått assistansersättning mellan 2016 och 2018, medan personen bodde på annan ort och inte jobbade hos brukaren. Personen fortsatte att anmäla arbetstider och överförde sedan pengar till de andra assistenterna som hade tagit på sig mer arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Som följd krävde Försäkringskassan tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. FMF Assistans sade upp ärendet och införde kort därpå biometriska stämpelklockor. 2020 var de första stämpelklockorna på plats.

– De finns hos ett 30-tal kunder. Några av kunderna har frågat om det själva. Andra tycker inte alls att det känns bra, säger Kristina Wetterstrand, verksamhetschef på FMF Assistans, och fortsätter:

– Det har hänt att vi har avslutat ärenden hos folk som inte velat ta emot stämpelklocka, där det varit problem med tidrapportering.

”Det är avskräckande”

Det är en relativt liten andel av bolagets dryga 250 brukare som har fått stämpelklockor installerade i sina hem. I vissa fall har brukarens familj velat kunna säkerställa att brukaren inte är ensam. I andra fall har stämpelklockan installerats där tidsredovisningen har blivit blir fel, eller i hem där många assistenter jobbar.

– Sedan 2020 har vi inte upplevt mer fusk. Det är avskräckande, säger Wetterstrand.

Lagstiftningen som reglerar assistansersättning bygger på tillit och på att uppgifterna som den sökande lämnar in speglar verkligheten. I ett sådant läge kan en stämpelklocka uppfattas som övervakning, eller vad säger du?

– Jag ser inte nackdelar med stämpelklocka som uppkommer vid exempelvis minutstyrning. Det är en kontroll på att de statliga medlen används korrekt. De visar att de har varit där. Vi är inte ute efter att övervaka någon. Den är fastmonterad hos kund för att inte störa kundens integritet. Vi kontrollerar inte vad och när kunden gör någonting, säger Kristina Wetterstrand.

Svårt att förhindra felaktiga utbetalningar

Varken assistansbolag eller Försäkringskassan har särskilt stora möjligheter att kontrollera om uppgifter som kommer in från assistenter är korrekta. Försäkringsassan kan till exempel inte utreda om brukaren och assistenten är på samma plats under det aktuella arbetspasset, eller fråga om förhållanden som gäller assistenten.

2022 granskade Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Försäkringskassans rättsliga förutsättningar för att förhindra felaktiga utbetalningar. Enligt ISF uppgick felaktiga utbetalningar av assistansersättning till drygt 424 miljoner kronor under 2021.

ISF rekommenderade bland annat att Försäkringskassans rättsliga möjligheter till utredning skulle ses över.

Även FMF Assistans vill att det ska bli lättare för Försäkringskassan att förhindra felaktiga utbetalningar.

– Det kan inte vara så som det är idag. Försäkringskassan kan skicka återkrav för assistansersättning som sträcker sig långt bak i tiden. Sådant har stora ekonomiska konsekvenser. Man måste kunna förlita sig på de beslut som de har fattat, säger Kristina Wetterstrand.

”Branschen är naiv”

FMF Assistans är ganska ensamma om att ha infört stämpelklocka hos brukare. En anledning kan vara den administrativa bördan. Hos FMF Assistans har det tagit bort fokus från organisationen eftersom bolaget inte äger klockorna eller systemstödet för schemarapprotering, och att systemen inte talar till varandra. Men fördelarna väger över, menar Kristina Wetterstrand. Hon beskriver assistansbranschen som ganska naiv, eftersom få inser konsekvenserna som bidragsfusk kan ha.

– Förutom återbetalningskrav så kan man bli av med sitt tillstånd. Jag tror inte man förstår förrän man blir utsatt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.