Bra förmåner lockar inte it-folk att byta jobb

Arbetsgivarvarumärke Det är en stor konkurrens om it-specialister på arbetsmarknaden. Nu visar en ny undersökning att bra förmåner inte är viktigt när de väljer ny arbetsgivare. Istället är chefen viktigare.

Bra förmåner lockar inte it-folk att byta jobb
Bra ledarskap går före tjänstebil för it-folk. Bild AdobeStock.

En ny rapport från Wise IT visar att 7 av 10 specialister (68 procent) är intresserade av ett nytt jobb. Av dessa söker 4 av 10 (38 procent) inte aktivt, men kan tänka sig byta jobb om rätt tillfälle uppstår.

Rapporten visar att det viktigaste för it-specialisterna vid val av arbetsgivare är ledarskapet. Utöver den insikten är bra lön samt arbetsuppgifter högt prioriterat. Dock är förmåner som till exempel tjänstebil, pension och ett högt friskvårdsbidrag är minst attraktivt. Endast 1 procent av respondenterna anger bra förmåner som viktigast vid val av arbetsgivare.

Mathias Linarve.
Mathias Linarve.

– Det finns en stor potential i att fortsätta arbeta med arbetsgivarvarumärket och rekryteringsarbetet även om verksamheten till viss del avstannat under en period. Behovet av kompetens inom IT på längre sikt består. Vår undersökning visar att det viktigaste för att locka specialisterna i branschen till nya tjänster, konsultuppdrag eller gig är ledarskapet, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Resultatet är baserat på 1158 svar från it- specialister som är verksamma inom Business Intelligence/Data Science/AI, Systemutveckling/teknik, Infrastruktur (support, drift, molntjänster etc.) eller ledning/verksamhetsnära roller inom IT.

Undersökningen genomfördes från mitten av mars till mitten av april 2020.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.