Så blir de anställda långsiktiga investeringar – 7 tips till chefer

Kompetenstapp, besparingar och globala kriser. Det är inte lät att vara arbetsgivare just nu. Men den som investerar i sin personal har allt att vinna. Branschorganisationen Great place to work vet hur man bäst går till väga.

Så blir de anställda långsiktiga investeringar – 7 tips till chefer
Jeanette Bergvall, Great place to work.

Jeanette Bergvall är vd på Great place to work. Hon menar att ett företags långsiktiga framgång är direkt kopplat till medarbetarens välbefinnande, och brukar sammanfatta frågan med mottot ”om företaget tar hand om medarbetarna så tar medarbetarna hand om företaget”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Att dra ner på investeringar i medarbetarnas välmående är en kortsiktig och dumdristig strategi som kan leda till ökad sjukfrånvaro, minskad produktivitet och engagemang och medarbetare som skadar arbetsgivarens varumärke genom att prata illa om det inför vänner, familj och i värsta fall kunder och samarbetspartners, säger hon.

Enligt en studie som ni har gjort är det vanligt att chefer prioriterar bort regelbundna avstämningssamtal med anställda. Varför?

–  De kan ofta hamna i skymundan på grund av tidsbrist eller rädsla för svåra samtal. Att vara chef och förväntas bolla både minskade orderingångar, krav på nya säljstrategier eller åtgärdspaket och samtidigt vara en närvarande, omtänksam och möjliggörande ledare är så klart ingen lätt uppgift. Då är det lätt att skjuta upp ett eller flera avstämningssamtal. 

Hur kommer man till rätta med det?

– Det kräver både kulturell och strukturell förändring, där dessa samtal ses som en integrerad och värdefull del av arbetet. Vi brukar säga att det som mäts blir gjort, så här är en idé att faktiskt mäta antal avstämningssamtal, men undvik att ha möten för mötens skull.

Är anställdas hälsa en kulturfråga som alla företag, oavsett bransch, ska arbeta med skulle du säga?

– Ett företags engagemang för medarbetarnas hälsa reflekterar dess värderingar och är en nyckelfaktor för att attrahera och behålla talanger. Idag väljer de allra flesta sin arbetsgivare varsamt. Att prioritera hälsa är inte bara en fråga om välbefinnande, utan även en fråga om att bygga en stark och hållbar företagskultur med individer som vill och kan vara där för att göra sitt bästa varje dag.

7 tips från de bästa arbetsplatserna

Varje år undersöker Great place to work arbetsplatskulturen för cirka 20 miljoner medarbetare i 106 länder, däribland Sverige.

Nu har Great place to work i Sverige samlat viktiga insikter från organisationer som kvalificerat sig på listorna över Sveriges bästa arbetsplatser: Hur gör de för att stötta sina medarbetarna i dystra tider?

1. Uppmuntra alla att nyttja friskvårdsbidraget

Fyra av tio anställda i Sverige missar att nyttja hela sitt friskvårdsbidrag, enligt en undersökning från Kantar Sifo 2023. Kom ihåg att påminna anställda att ta del av detta bidrag, för att höja såväl livskvalitet som prestationsförmåga.

2. Träning på arbetstid

Flera av Sveriges bästa arbetsplatser erbjuder träning på arbetstid för att främja hälsa, gemenskap och arbetslust. På Studieförbundet Vuxenskolan Halland är två av veckans arbetstimmar vigda åt fysisk träning, året om. Träningen är frivillig. Resultat? Samtliga medarbetare känner en 100-procentig trivsel och stolthet över sin arbetsplats, sjukfrånvaron är i princip noll – och de presterar mycket bra på jobbet.

3. Passa på att utveckla personalen

Sveriges bästa arbetsplatser prioriterar vidareutbildning åt alla. Det skapar en större känsla av meningsfullhet hos de som höjer sin kompetens. Sopra Steria – nummer ett på listan för stora organisationer 2023 – har flera olika utbildningsprogram för medarbetare och chefer och ett tydligt karriärramverk som gör det enkelt för alla att ta nästa steg, oavsett erfarenhet och kompetens.

4. Regelbundna individuella samtal

Rekordmånga svenskar är just nu sjukskrivna för stress, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Men Sveriges bästa arbetsplatser har nästan 50 procent lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i landet. En av deras viktigaste rutiner för att förebygga ohälsa är regelbundna avstämningar mellan medarbetare och närmsta chef eller HR – för att få syn på missnöje och överbelastning innan problemen växer sig stora.

5. Transparent ledarskap

I oroliga tider spelar ledarskapet stor roll. Cheferna på Sveriges bästa arbetsplatser skapar trygghet genom att vara öppna och tydliga. De informerar om både goda och dåliga nyheter och kommunicerar samma budskap till alla.

6. Biltvätt, frukostbuffé, personalcyklar – bjud på det lilla extra

Det kan handla om frukostbuffé, flexibla arbetstider, gåvor och aktiviteter. För en relativt liten kostnad får man medarbetarna att känna sig prioriterade och uppskattade. Tänk på att en ganska liten gest kan skapa stor lojalitet! BMW har under hösten satt in extra pengar på personalens lunchkort (de kan dels köpa lunch, dels handla i vanliga matbutiker) för att visa att man är en trygg arbetsgivare i en osäker omvärld där stigande matpriser belastar hushållen.

7. Fira ofta – och alla tillsammans

Gemensamt för Sveriges bästa arbetsplatser är att de firar både individuella insatser och organisationens framsteg. De gör det regelbundet, som en metod. Det behöver inte vara påkostat, det viktiga är att firandet blir av och skapar stolthet och lagkänsla. Avgörande är att alla medarbetare bjuds in – firande är inget man unnar endast ledningsgruppen eller vissa personer.

De företag som nämns i listan har placerat sig på listorna över Sveriges allra bästa arbetsplatser. För att certifieras krävs att organisationer når ett visst index i en undersökning där alla medarbetare anonymt tagit ställning till över 60 påståenden om sina ledare och sin arbetsplats. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.