Så skapar du hållbar framgång över tid

Förbättringsarbete Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Så skapar du hållbar framgång över tid

Det är inte alltid jag är nöjd med en internationell standard, trots att jag och SIS experter deltagit i framtagningen av standarden. Många olika åsikter och viljor ska förenas i ett enda dokument. Men den nya utgåvan av ISO 9004: En organisations kvalitet – Vägledning för att nå hållbar framgångkänner jag starkt för och önskar att den sprids till många organisationer som vill förbättra och utveckla sin verksamhet för att nå hållbar framgång.

Många tror att ISO 9004 är en vägledning till ISO 9001 (Ledningssystem för kvalitet – Krav). Men den är en fortsättning som knyter ihop och närmare förklarar alla dimensioner av kvalitetsarbetet utifrån hållbar framgång och inbegriper aspekter såsom socialt ansvarstagande och kulturella faktorer. ISO 9004 är inriktad på att inge förtroende för organisationens förmåga att nå hållbar framgång, medan ISO 9001 inger förtroende för organisationens produkter/tjänster. Om man ska investera i ett företag vill man mycket gärna att de arbetar enligt ISO 9004.

ISO 9004 bygger, liksom ISO 9001, på de 7 kvalitetsledningsprinciperna (kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering). Den rymmer mycket matnyttig information och användbara tips – inte bara för de organisationer som arbetar enligt ISO 9001, utan för alla som är intresserade av verksamhetsutveckling. I kapitlet om ledarskap nämns bl.a. den högsta ledningens ansvar för att bygga hållbara organisationer, främja etiskt uppträdande och gemensamma värderingar. Dessutom finns ett nytt kapitel som berör organisationens identitet, kultur, vision och kommunikation.

Svenska experter har deltagit i den internationella arbetsgruppen med fokus på kapitlet om ”Medarbetare”, där medarbetares kompetens, befogenheter och motivation samt engagemang berörs. Detta avsnitt ligger därför mycket nära den svenska Kompetensförsörjningsstandarden (SS 624070 som kom ut i ny utgåva förra året).

Som i tidigare utgåva finns också ett praktiskt verktyg för egenbedömning med. Med hjälp av prestandafaktorer och ett femgradigt betygsystem blir det möjligt att analysera den egna organisationens insatser. Vad innebär egentligen hållbar framgång för vår organisation och hur bra är vi på detta?

Vår omvärld blir alltmer komplex, krävande och är ständigt föränderlig. Jag råder dig därför att ta hjälp av ISO 9004 för att få en organisation som inte bara överlever över tid, utan också uppnår fortsatt framgång.

1 ISO 9004 kan användas inom alla organisationer, oberoende av storlek och typ av verksamhet, antingen tillsammans med ISO 9001 eller självständigt. Här hittar du mer information: https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/ledningssystem/ss-en-iso-90042018/

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.