Var med och gör ISO 9001 bättre

Blogg Nu går det att tycka till om hur ISO 9001 fungerar i praktiken. I den nya användarenkäten som finns ute nu kan du ge förbättringsförslag eller tips på nya områden som kan vara intressanta för nästa utgåva av standarden, berättar Tina Bohlin i sin senaste blogg.

Var med och gör ISO 9001 bättre
Tina Bohlin, projektledare.

Som jag skrev i min förra blogg har det i september gått fem år sedan den senaste utgåvan av ISO 9001 publicerades och det är nu dags att se över standarden för att säkerställa att den fortfarande är aktuell. SIS kvalitetsledningskommitté ansvarar för Sveriges röst till ISO1 gällande denna ”periodiska översyn” av ISO 9001:2015 och röstningen stänger i november. I slutet av kvartal 1, 2021 får vi besked om det blir revidering eller inte.

Många förberedelser har ägt rum inför röstningen och förra hösten startade ISO upp en arbetsgrupp, ”Preparing for a potential revision of ISO 9001”. Gruppen (med några svenska experter) har nu skapat en enkät till användare av ISO 9001 världen över. Resultatet av enkäten ska förse ISO:s kvalitetsledningskommitté med underlag inför en ev. kommande revidering och inhämta kunskap om vad som kan förbättras i dagens ISO 9001. Uppfylls användarnas behov och behövs ytterligare anpassningar till omvärlden?

Enkäten finns på hela 13 språk och alla användare/revisorer/konsulter/inköpare från ISO 9001-certifierade organisationer m.fl. är välkomna att delta.

Är indoktrinerad

Jag har precis lagt in mina svar med koppling till SIS kvalitetsledningssystem (jodå, vi är certifierade och jag agerar internrevisor). Men eftersom jag deltog i arbetet med att ta fram ISO 9001:2015 är jag alldeles för ”indoktrinerad” och blind för vad som idag ställer till problem i standarden. Det är därför viktigt att du som dagligdags använder kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 berättar om dina erfarenheter och kommer med förslag till förbättring.

En av frågorna i enkäten berör hur lätt/svårt det har varit att applicera de olika avsnitten av standarden; är texten tillräckligt tydlig, finns det text/något krav som är onödigt och bör tas bort eller saknas något krav? Här kan du också inkomma med förbättringsförslag för de olika avsnitten i ISO 9001.

En annan fråga i enkäten berör ”future concepts”, dvs. nya områden som kan vara intressanta att integrera i nästa utgåva av ISO 9001. På listan finns bl.a. företagskultur, agilitet, förändringsledning, innovation, cirkulär ekonomi och klimatförändringar. Kanske tycker du någonting av detta är ett viktigt område som bör lyftas in? Eller kan du tipsa om ett helt nytt område som inte kvalitetsledningskommittén ens tänkt på?

Samma text

Det finns också en fråga gällande vägledningarna till ISO 9001. Det kan vara bra att veta att ISO/TS 9002 innehåller samma text som handboken ”ISO 9001 för små och medelstora företag” samt att vägledningarna som ligger på ISOs hemsida har översatts till svenska och ligger på SIS hemsida.

Nu är det din tur – passa på att säga vad du tycker om ISO 9001. Enkäten består av 20 frågor som tar ca 15 – 20 minuter att besvara och stänger den 31 december. Men vänta inte för länge, gå in via länken (se ruta i högerspalten).

Tack för att du deltar och bidrar till en bättre ISO 9001! Jag ser fram emot att få läsa enkätresultatet.

* ISO står för International Organization for Standardization och SIS, Svenska institutet för standarder är Sveriges medlemsrepresentant.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.