5 steg för att införa Human lean

Lean Alla samarbetar bättre när man mår bra. Det menar forskaren Bengt Halling som är övertygad om att lean måste kopplas till hälsa och vad människor behöver för att arbetet ska kännas meningsfullt.

5 steg för att införa Human lean
Scanias satsning på hälsa ökade produktionen.

Bengt Halling är forskare vid Högskolan i Gävle och har studerat lean både i industri och vård. Under 10 år har han varit med och implementerat Human lean inom industrin. Bland annat på Scania. Deras satsning på hälsa ökade produktionen. Bengt Hallings övertygelse är att lean måste kopplas till ett hälsosammanhang.

Bengt Halling, Högskolan i Gävle.

– För att lyckas måste vi först skapa en miljö som människor tycker det är meningsfullt, begripligt och hanterbart att arbeta i, säger Bengt Halling.

Hans råd är att ta reda på vad människor behöver och sedan bygga en arbetsplats som skapar just den känslan.

Han berättar att en forskare uttryckt vad han menar på ett väldigt bra sätt:

Ledarskap handlar inte bara om att skapa visioner, det handlar också om att inte släcka engagemang.

/blockquote>

Företag borde intressera sig mycket mera för hälsa menar Bengt Halling.

– Eftersom lean bygger på människors engagemang och alla tänker och samarbetar bättre om de mår bra. Att ha en arbetsplats där människors förmåga inte tas tillvara är med lean-terminologi ett slöseri.

Gå Gemba på rätt sätt

Att till exemple veta vilka verktyg man behöver kan man fråga dem på golvet om.  För när de får chansen att verkligen berätta, då vet de vad som skulle hjäla dem.  Det kallar japanerna att ”go gemba” – att gå till platsen där de händer.

– Ja, men vi går ju i verksamheten, säger chefer när jag träffar dem. Men det är inte att gå i verksamheten som är det viktiga utan vad man gör när man går i verksamheten.

Hans teori är att det är oftare blir fokus på lean-verktygen än att det är de egna cheferna som stödjer och hjälper till. Det är något som Bengt Halling menar bygger både tillit och respekt o är helt avgörande.

Utbildning eller träning

Det är också vikigt att de konsulter man använder lär upp de egna cheferna hur de ska göra för att skapa engagemang hos medarbetarna.

– Annars står cheferna där svarslösa när konsulterna försvunnit och det är ju ett bra sätt att ta kål på engagemanget.

Han har frågat chefer på företag som är framstående när det gäller lean  ”Hur många ledarskapsutbildningar har ni gått?” Och då är svarar de att det har gått jättemånga utbildningar.

– Men så frågar jag ”Hur många ledarskapsträningar har ni gått då?” Och då är det aldrig någon som säger något.

Ökade frisknärvaron

Hans tidigare samarbeten med Scania och Peter Magnusson vid axelmontage och motorfabriken i Södertälje har gett positiva resultat.

– Resultatet blev att produktiviteten och kvaliteten ökade, samtidigt som antalet rehabfall minskade och frisknärvaron ökade.

Samarbetet med Peter Magnusson som nu är platschef för montering och logistik vid Scanias fabrik i Oskarshamn har fortsatt. Under 2019 har Bengt Halling arbetat med ledarskapsutveckling för chefer på Scania i Oskarshamn, deltagit i tavelmöten, gått med cheferna ut i verksamheten och haft föreläsningar.

Göra teori till praktik

– För mig är det roliga att vara ute i verksamheten och samarbeta med chefer och medarbetare och göra teori till praktik och se att det fungerar, säger Bengt Halling.

Positiva resultat har även uppnåtts i samarbete med till exempel Scandymet och Fagersta Stainless.

– Det handlar om att skapa optimala förutsättningar för människor att kunna göra sitt bästa på jobbet varje dag och därför behöver de uppleva arbetssituationen som meningsfull, begriplig och hanterbar, avslutar Bengt Halling.

5 tips för att lyckas införa Human Lean

  1. Sätt värdeskaparna i fokus.
  2. Chefer måste vara mycket mera deltagande och stödjande i verksamheten.
  3. Förbered medarbetarna på en förändring så de förstår varför och vad det kommer att innebära.
  4. Låt det ta tid att införa lean och inte bli en panikåtgärd vid röda siffror.
  5. Bygg lean utifrån identifierbara behov och en klar vision om vad som ska uppnås.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.