Bli en överlevare

Förändringsarbete Oavsett om det rör sig om en gigantisk organisationsförändring eller något så trivialt som nya parkeringsplatser så händer det något med oss när vi ställs inför förändringar. Diskussionerna drar igång, det spekuleras och konspireras, vissa får utbrott, andra ont i magen.

Att vi reagerar på förändring råder det ingen tvekan om. Ändå brukar man säga att så mycket som 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas. Jag vet inte om siffran stämmer, men fenomenet Bohica kan förklara en hel del. Bend over, here it comes again! Förändringsinitiativ som ser snygga ut på papperet, stannar på papperet helt enkelt för att vi inte lyckas skapa en verklig beteendeförändring i verksamheten.

Vad är då hemligheten? Jag tror att den stora skillnaden mellan framgång och misslyckande ligger i ledarskapet. Jag menar inte att du måste vara den store ledaren som tar täten och visar vägen, har alla svaren och avvärjer alla faror. Men du måste kunna berätta varför ni väljer en annan väg. Och vad som väntar där framme. Parisa Zarnegar, som var en av talarna på Kvalitetsmagasinet Live, pratade om att måla upp en bild som är så stark att den blir ett framtida minne och på så vis hjälper oss att komma dit. På samma sätt som många idrottsstjärnor gör när de jobbar med målbilder.

Förändringsledning, eller Change Management, har på senare tid vuxit fram och etablerats både akademiskt och i praktiken på många större företag. Teorierna och verktygen är inga stora nyheter, men de skapar en trygghet, både för dig som ledare och för organisationen. De utgör ett stöd att hålla sig i när förändringens vindar börjar blåsa. Och oavsett om vi pratar om kultur, ledarskap eller medarbetarskap, så bottnar allt i ett viktigt verktyg: kommunikation.

Att ducka för förändring är ingen framkomlig väg, förändring är överlevnad. Och de som klarar sig bäst är de som vet hur de ska hantera den smartast.

PS Temat i nr2-2014 handlar om förändringsledning. Läs om hur SEB, Bibilotek Uppsala och Pfizer Health jobbat med denna utmaning!

Prenumerera
Köp digitalt lösnummer

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.