nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Närmaste chefen får bra betyg för sin kommunikation, men högsta ledningen gör sämre ifrån sig.Foto StockAdobe.

Chefen får bra betyg för sin kommunikation

De flesta medarbetare är nöjda med närmaste chefens kommunikationsförmåga. Men däremot får högsta ledningen sämre betyg, visar ett forskningsprojekt som genomförts vid Lunds universitet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Mats Heide, professor strategisk kommunikation, Lunds Universitet.

Under tre år har forskarna vid Lunds universitet undersökt kommunikationens betydelse i företag och organisationer. Forskningsprojektet är det största i sitt slag i Europa och bland dem som finansierat och medverkat i projektet finns flera större företag som PostNord, IKEA, Eon och NCC, men även offentliga verksamheter som Polismyndigheten, Stockholms stad, Malmö stad och Västra Götalandsregionen.

Syftet med projektet är att kartlägga kommunikationens betydelse för verksamhetens framgång samt i vilken grad kommunikationen når sina mål. Forskarna har bland annat undersökt vilket värde och vilken betydelse som kommunikationen har för varumärkesbyggande, kriser, förändringar, opinionsbildning och Corporate Social Responsibility (CSR).

– Kommunikation lyfts fram väldigt mycket i organisationerna och ses som en framgångsfaktor. Att medarbetare ska ha kommunikativ kompetens är en självklarhet, säger Mats Heide, professor i strategisk kommunikation.

Forskningsprojektet visar klart och tydligt att medarbetarna över lag är mycket nöjda med närmaste chefens kommunikation, men också att cheferna i sin tur är ännu mer nöjda med sina medarbetares kommunikationsförmåga. Däremot är det sämre ställt med högsta ledningens sätt att kommunicera, enligt studien.

–Detta trots att ett öppet kommunikationsklimat är avgörande för förtroendet för högsta ledningen och medarbetarnas ambassadörskap. Vi kommer aldrig att nå den kommunikativa organisationen om vi inte har med oss chefer och ledare, konstaterar Mats Heide.

Projektet visar också att kommunikatörerna i företag och organisationer har en viktig roll, dels för att arbeta operativt med kommunikation, dels som strateger och rådgivare.

– Som det är i dag lägger kommunikatörerna mest resurser på sina operativa uppgifter, men behöver arbeta mer som pedagoger i sina organisationer, säger Mats Heide.

Sex steg mot den kommunikativa organisationen:

1. Att sätta ledningens kommunikation på kartan.

2. Att utveckla ett öppet kommunikationsklimat.

3. Att öka fokus på aktivt lyssnande.

4. Att utveckla medarbetares kommunikativa kompetens.

5. Att kritiskt reflektera kring teknikens möjligheter och begränsningar.

6. Att förtydliga kommunikationsuppdraget, rollbeskrivningen och därmed erbjudandet.

Källa: ”Den kommunikativa organisationen”.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.