Här är Sveriges bästa arbetsplatser

Utmärkelser Ledare som det går att lita på, stolthet och kamratskap är det som kännetecknar de 60 arbetsplatserna med högst engagemang som utsetts till Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work.

Här är Sveriges bästa arbetsplatser

Hilti, Cygni och Regent är arbetsplatserna som toppar lista för 2019 års bästa arbetsplatser.

I årets sammanställning av Great Place to Works medarbetarenkäter har 300 arbetsgivare deltagit. Studien har genomförts i över 30 år för att förstå vad som engagerar människor i sitt arbete och vad som krävs för att skapa en framgångsrik arbetsplatskultur.

Enligt undersökningsföretaget är det stolthet, kamratskap och ett tillitsfullt ledarskap som driver engagemang i årets undersökning. Framförallt är det ledare som går att lita på som är viktigt för att skapa en bra arbetsplats.

Ärligt ledarskap
Bland Sveriges bästa arbetsplatser 2019 som utgör 60 arbetsplatser svarar 86% av medarbetarna att de upplever ledarskapet som ärligt och etiskt inom sin organisation. Bland alla de 300 svenska arbetsplatser som Great Place på Works undersöker är genomsnittet 58%.

I Sverige har listan publicerats i 17 år. Varje år prisas även individer som speciellt utmärkt sig inom sin egen organisation och som är viktiga för den egna verksamhetens framgång.

Listan är indelad i små organisationer med 20 till 49 medarbetare, medelstora organisationer med 50 till 249 medarbetare och stora organisationer med 250 eller fler medarbetare.

Stora organisationer:
 1. Hilti
 2. Smarteyes
 3. Newsec
 4. SBAB
 5. 3
 6. MTA Bygg & Anläggning AB
 7. Tyréns
 8. AB Svenska Bostäder
 9. Sparbanken Skåne AB
 10. Benify
Medelstora organisationer:
 1. Cygni
 2. Key Solutions
 3. AbbVie
 4. Tenant & Partner
 5. Iterio
 6. Bostads AB Mimer
 7. Centiro Solutions
 8. Multisoft AB
 9. Stångåstaden
 10. Holm Henning & Partners
Små organisationer:
 1. Regent
 2. Polar Cape Consulting
 3. LeanOn AB
 4. Cupole
 5. protek
 6. Studieförbundet Vuxenskolan Halland
 7. Agero
 8. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
 9. Workday
 10. MUM Consulting
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.