Nätavvecklingen: ”Kommuner och regioner måste komma i gång!”

Digitalisering Senast i slutet av 2025 förväntas 2g och 3g vara helt avvecklat i Sverige. Enligt SKR har många kommuner och regioner långt kvar innan de når mållinjen, vilket i slutändan kan leda till att exempelvis trygghetslarm stängs av.

Nätavvecklingen: ”Kommuner och regioner måste komma i gång!”
2g och 3g förväntas vara avvecklat i slutet av 2025.

Med avvecklingen av 2g- och 3g-nätet kommer kraven på att se över äldre utrustning som kommer att upphöra att fungera. Det kan handla om hisslarm, trygghetslarm, bilar och en rad andra äldre produkter.

I exempelvis grannlandet Norge är näten redan släckta, men på hemmaplan är det blandat hur långt aktörer kommit i nätövergången. Främst inom offentlig sektor.

– Det här är alltjämt en ganska stor utmaning inom större organisationer där man har ett stort antal SIM-kort ute och man inte vet exakt vad de är instoppade i, säger Ulf Seijmer, innovationschef på Induo.

Lista

Tips till kommunerna:

  1. Kontakta er operatör och be om hjälp. De kan se vilka uppkopplingstekniker ni har och vilka kostnadsställen de är kopplade till.
  2. Inventera underleverantörer och se vilken beredskap de har.

– Det finns aktörer som börjat titta på detta precis nu. Viktigt för exempelvis kommuner är att kontakta sin operatör och be om hjälp, säger Ulf Seijmer.

Svårt med underleverantörer

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar fortlöpande med att informera aktörer inom offentlig och privat sektor om vad avvecklingen kommer att innebära.

– Vår uppmaning är att kommuner och andra ska ta reda på hur stor del av deras verksamhet som påverkas, säger Peter Öhrn, pressansvarig på PTS.

Men enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) står den offentliga sektorn inför stora utmaningar vad gäller lokaliseringen av produkter som är knutna till 2g och 3g. Det är dels på grund av den stora mängden abonnemang som behöver lokaliseras. Men även på grund av underleverantörer.

– Utmaningen för kommuner är att de ofta använder sig av underleverantörer, så man behöver se över sina avtal. Har man avtalat om en specifik teknik, eller är det funktionen man avtalat om? För om det är en funktion så ansvarar leverantören för att tekniken ska fungera, säger Emma Ström, strateg inom digital infrastruktur på SKR.

SKR uppmanar alla att börja kartlägga gamla produkter inom verksamheten så fort som möjligt.

– Det är viktigt att upphandlingar är klara i tid så att funktioner som har direkt bäring på människors välmående, såsom trygghetstelefoner, inte påverkas. Upphandlingar kan dra ut på tiden på grund av bland annat överklaganden, säger Emma Ström.

Här finns en FAQ som SKR har sammanställt, om hur kommuner och regioner kan gå tillväga för att förbereda sig inför nätavvecklingen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.