Ny verifieringstjänst för säker återstart

Coronakrisen I takt med att coronakrisen klingar av ökar intresset för att öppna upp verksamheter på ett säkert sätt. Certifieringsorganet Kiwa har tagit fram en verifieringsordning av covid-19-förebyggande åtgärder för organisationer som vill få sina säkerhetsåtgärder kontrollerade mot bland annat Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Ny verifieringstjänst för säker återstart
Foto: Stock Adobe.

Coronakrisen har under våren fått stora konsekvenser för både privatliv och näringsliv. Men i takt med att restriktionerna släpper börjar nu företag och organisationer att åter öppna upp sina verksamheter – fast då med ambitionen att göra det på ett så säkert sätt som möjligt för att förhindra fortsatt smittspridning.

Önskemål från kunderna

För att stödja verksamheterna i det arbetet har certifieringsorganet Kiwa nu lanserat en verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder.

Fredrica Söderlind, marknadschef Kiwa Certifiering.
Fredrica Söderlind, marknadschef Kiwa Certifiering.

– Tjänsten har tillkommit efter önskemål från våra kunder som efterfrågat möjligheten till oberoende kontroller av sina åtgärder för att minska smittspridningen, säger Fredrica Söderlind, marknadschef på Kiwa Certifiering.

Nederländerna först ut

Verifieringen lanserades först av Kiwas moderbolag i Nederländerna där företaget Center Parcs blev det första att få sina verksamheter inspekterade på motsvarande sätt. Center Parcs äger stugbyar i flera europeiska länder och får nu alla sina anläggningar i Nederländerna och Belgien granskade av Kiwa.

Granskningen visar om stugbyarnas åtgärder är förenliga med riktlinjerna från de nederländska myndigheterna, men även interna riktlinjer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

I Sverige kommer verifieringen av covid-19-förebyggande åtgärder att ske mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt eventuella egna riktlinjer som kan finnas inom företaget eller organisationen.

Verifieringen kan komma till användning inom många olika typer av verksamheter som till exempel hotell, affärer, gym, turistföretag och städföretag.

– Intresset för den nya verifieringen är stort, främst bland våra befintliga kunder. Vårt antagande är att de redan tagit höjd för covid-19 och genomfört en rad åtgärder för att minimera smittspridningen, men får nu svart på vitt att åtgärderna är tillräckliga, förklarar Fredrica Söderlind.

Granskning på plats

Verifieringen utförs genom platsbesök av Kiwas revisorer som granskar att både rutiner och annan dokumentation uppfyller kraven samt att åtgärderna sedan genomförs i praktiken.

– Granskningen genomförs av våra mest erfarna revisorer som normalt arbetar med livsmedelssäkerhet och certifiering av ledningssystem, förklarar Fredrica Söderlind.

Marknadskommunikation

Efter genomförd verifiering överlämnas ett verifikat som till exempel kan användas i organisationens marknadskommunikation.

– Med verifieringen kan besökare och kunder känna sig säkra på att företaget verkligen vidtagit de åtgärder som står till buds för att minimera smittspridningen, säger Fredrica Söderlind.

Fotnot: Tjänsten är alltså en verifiering och ingen certifiering, som kräver att granskningen sker mot en standard och under Swedacs ackreditering.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.