nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Jason Martin
Svaren i enkäten har väckt många frågor som blir intressanta att gå vidare med, säger Jason Martin, Linköpings universitet, som jobbar med studien om kvalitetsrollen.

Utbildningsnivån för kvalitetschefer verkar ha stigit

I september 2017 presenterar SIQ och forskningsnätverket SQMA sin slutrapport om kvalitetsrollen i Sverige. Men redan nu kan forskarna se flera intressanta resultat.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Enkätundersökningen som är det första steget i studien om kvalitetsrollen har just blivit klar. Ännu har forskarna inte gjort några närmare analyser, men Jason Martin, doktorand vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, kan ändå se några trender.

– Vad vi direkt kan se är att utbildningsnivån inom kvalitetsprofessionen generellt har ökat jämfört med tidigare studier.

Ungefär hälften av dem som svarat har en universitetsutbildning inom kvalitetsområdet.

– Ändå finns fortfarande uppfattningen att det finns arbetsuppgifter som utmanar, där man inte har rätt utbildning. Det väcker frågor om utbildningarna på universitet och högskolor är optimerade på kvalitetsområdet och om utbildningen är tillräcklig. Det blir intressant att följa upp, säger Jason Martin.

Han påpekar att resultaten kan handla om urvalet av vilka som är med i enkäten, men tycker ändå att resultaten är intressanta.

Mer strategiskt

Ett annat område som Jason Martin tycker sticker ut är om kvalitetsarbetet är huvudsakligen operativt eller strategiskt.

– Självklart har kvalitetsarbetet en del av operativt arbete, men förvånansvärt många, en majoritet av de tillfrågade, uppfattar sitt arbete som huvudsakligen strategiskt, säger han.

Olika lärmiljö

Hur lärandet går till skiljer mycket mellan de deltagande organisationerna. I en organisation uppfattas lärandet helt olika av ledningen respektive av dem som jobbar med kvalitet. I en av de andra organisationerna finns en gemensam och tydlig bild av hur lärandet går till.

– Enkäten bygger på en modell om interna faktorer. Det handlar om vilka förutsättningar individerna har, men är också situationsberoende utifrån mognadsgraden i organisationen. Två identiska organisationer kan ha olika mognad och syn på kvalitet, säger Jason Martin.

Han pekar också på att organisationens bransch påverkar synen på kvalitetsarbetet och allt det här kommer att behandlas mer i fördjupningen av studien som nu följer.

Läs mer om studien här. 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.