Storföretag dominerar grön patent – ”Svårt för de små”

Hållbarhet Fördomen om att det framför allt är eldsjälar och aktivister som driver igenom klimatåtgärder motbevisas nu av en ny doktorsavhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Den visar att det är storföretag som ligger bakom majoriteten av alla gröna innovationer.

Storföretag dominerar grön patent – ”Svårt för de små”
Foto: Adobe Stock

I sin avhandling har forskaren Polina Karpaty med kolleger bland annat studerat vilken typ av företag som ansökt om patent relaterade till miljömässigt hållbara innovationer, så kallade ”gröna patent”, under perioden 1997-2017 i Sverige. Resultatet visar att en liten andel storföretag står för två tredjedelar av patenten, 65 procent.

Enligt Polina Karpaty tyder resultaten på flera saker:

– Det är känt sedan tidigare att gröna innovationer innebär fler risker och osäkerhet när det gäller till exempel avkastning på investeringar i Fou. Det innebär att det krävs stora resurser för bland annat grundforskning i klimatsmarta teknologier. Bara det betyder att stora företag gynnas när det gäller gröna innovationer då har de mer resurser för att genomföra den forskningen som behövs.

I avhandlingen studeras en väldigt specifik mekanism – en skatt på koldioxidustläpp som alla företag som har utsläpp måste betala.

– Vi har utvecklat en modell som förstås är en förenklad bild av verkligheten, men där det är möjligt att helt slippa betala skatten – och därmed behålla hela sin vinst – om man utvecklar en klimatsmart innovation som eliminerar utsläppet helt och hållet, säger Polina Karparty.

Också i fallet med den fiktiva modellen gynnas stora företag framför små företag. Detta då stora företag har mer att förlora i termer av vinst om de misslyckas med sin forskning och innovationer.

– Vi visar alltså med hjälp av modellen att prismekanismen, det vill säga priset på CO2-utsläpp som företag måste betala, är oerhört viktig för gröna innovationer.  

Vad kan småföretag göra för att kunna satsa på klimatsmarta teknologier?

– För ett litet företag kan det var svårt att satsa på egen forskning, inte minst inom gröna teknologier. I stället kan man kanske köpa de teknologierna som redan finns på marknaden. 

Hur skulle du vilja fortsätta forska på det här ämnet?

– Mitt stora intresse är att förstå hur de nya kunskaperna inom gröna teknologier skapas och hu de bidrar till den befintliga kunskapsstocken som vi har ackumulerat under flera decennier. Jag vill lära mig mer om vilka företag som lyckas och vilka som misslyckas med gröna innovationer och hur de nya kunskaperna bidrar till omställningen i samhället.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste